Oppdatert informasjon om smittevern og deltakelse

Oppdatert informasjon om smittevern og deltakelse

 

20.05.2020

Her er oppdatert informasjon til alle deltakere på våre gudstjenester, begravelser, dåp og vielser.

Her er oppdatert informasjon pr. 6. november 2020 om smittevern og hvordan vi gjennomfører kirkelige handlinger og utleie i Saltdal kirkelige fellesråd.

Det er utarbeidet en lokal smittevern-veileder basert på smittevern-veileder for Den norske kirke og i samråd med kommunelegen.

 

Denne informasjonen vil hele tiden holdes oppdatert i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og den til enhver tid gjeldende bransjeveileder for smittevern.

 

Forutsetningene for gjennomføring av kirkelige handlinger i våre kirker kan sammenfattes slik:

  • Syke personer skal ikke delta på noen kirkelige arrangementer.

Hvis du ikke føler deg frisk, holder du deg hjemme.

 

  • Det skal være minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke samme husstand)

Annenhver kirkebenk er for tiden avstengt og det henger markering på benker med informasjon om hvor du kan sitte. Vennligst følg disse.

 

  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold.

Det er håndsprit tilgjengelig ved inngangen. Vær vennlig å sprit hendene når du går inn i kirken.

 

  • Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smitteoppsporing.

I våre kirker registrerer vi derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.

Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres. Dette jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

 

  • Inntil videre har vi følgende begrensninger på hvor mange deltakere vi kan ha på arrangementer i våre lokaler:

Øvre Saltdal kirke: 40 stk.

Saltdal kirke: 50 stk.

Saltdal seremonirom: Stengt inntil videre

Menighetssenteret: 20 stk.

Kirkestua: 20 stk.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort