Oppdatert informasjon om smittevern


Her er oppdatert informasjon pr. 11. april 2021 om smittevern og hvordan vi gjennomfører kirkelige handlinger og utleie i Saltdal kirkelige fellesråd.

Vi har gjenopptatt aktiviteter for barn og unge og vi holder gudstjenester med deltakere igjen selv om det naturligvis er litt begrensning i antall deltakere.

 

Vi har fått klarsignal for oppstart av aktiviteter rettet mot barn og ungdom. I tillegg får vi igjen lov til å holde gudstjenester med deltakere, men med begrensning på hvor mange som får være til stede.

Derfor vil alle våre gudstjenester inntil videre ha påmelding! 

Mer informasjon kommer etter hvert som den blir gitt oss fra helsemyndighetene.

 

Det er utarbeidet en lokal smittevern-veileder basert på smittevern-veileder for Den norske kirke og i samråd med kommunelegen.

Denne informasjonen vil hele tiden holdes oppdatert i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og den til enhver tid gjeldende bransjeveileder for smittevern.

Forutsetningene for gjennomføring av kirkelige handlinger i våre kirker kan sammenfattes slik:

Syke personer skal ikke delta på noen kirkelige arrangementer.

Hvis du ikke føler deg frisk, holder du deg hjemme.

 

Det skal være minimum 2 meter mellom hver person og mellom kohortene på arrangementer hvor vi deltar i menighetssang. Som kohort regnes folk som bor sammen, samt de øvrige som regnes til samme kohort etter helsemyndighetenes retningslinjer.

Deltakere skal sitte på tilviste plasser. Dette inenbærer at en del kirkebenker for tiden er avstengt fra bruk og det henger informasjon i kirkene med nærmere retningslinjer for hvor du kan sitte. Vennligst følg den informasjonen samt informasjon du får av kirkens ansatte/kirkevert.

 

Gode rutiner for håndhygiene og renhold.

Det er håndsprit tilgjengelig ved inngangen. Vær vennlig å sprit hendene når du går inn i kirken.

 

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smitteoppsporing.

I våre kirker registrerer vi derfor fremmøtte på liste, med navn og telefonnummer.

Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres. Dette jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

 

Inntil videre har vi følgende begrensninger på hvor mange deltakere vi kan ha på arrangementer i våre lokaler:

Våre kirker har ikke fastmonterte seter etter myndighetenes definisjon, og dermed har vi begrenset kapasitet på hvor mange deltakere vi kan ha i våre lokaler.

Øvre Saltdal kirke: 20 stk.

Saltdal kirke: 36 stk.

Saltdal seremonirom: Stengt inntil videre.

Saltdal Menighetssenter: 10 stk.

Kirkestua: 10 stk.

Tilbake