Menighetsrådet


Her er litt informasjon om menighetsrådet i Saltdal.  

Menighetsrådet i Saltdal er et sammenslått menighetsråd med fire valgte medlemmer fra begge soknene. Siden 2011 har vi hatt ett felles menighetsråd i bygda i stedet for to som vi hadde tidligere, da vi hadde ett råd for hvert sokn. Vi har erfart at denne ordningen har fungert godt og at menighetsrådet greier å lede arbeidet i begge menighetene i Saltdal på en god og likestilt måte.

Ta gjerne kontakt med lederne eller medlemmer hvis det er noe du lurer på! 

Hvis du vil ha litt mer informasjon om hva som er menighetsrådets oppgaver og ansvarsområder, kan du trykke her for mer informasjon.

 

Menighetsrådet består av følgende faste medlemmer:
Sonja Varem Saltdal sokn (Leder)
Cecilie Bringslimark Saltdal sokn (Nestleder)
Rune Berg Øvre Saltdal sokn
Annbjørg Aardal Skoglund Øvre Saltdal sokn
Arne Steinbakk Saltdal sokn
Morten Næstby Saltdal sokn
Marit Ness Øvre Saltdal sokn
Roger Johansen Øvre Saltdal sokn
Guri-Lise Stavrum Sør-Hålogaland biskop

 

Menighetsrådet består av følgende varamedlemmer:
Kirsten Eriksen Saltdal sokn
Wanja Blind Øvre Saltdal sokn
Heidi Berntzen Saltdal sokn
Ingvild Laukslett Øvre Saltdal sokn
Terke Pedersen Saltdal sokn
Bjørn Karlsen Øvre Saltdal sokn
Anne Høgsand Øvre Saltdal sokn
------ Sør-Hålogaland biskop

 

Tilbake