Øvre Saltdal kirke


Øvre Saltdal menighet har sin kirke på Storalmenningen like sør for Røkland. Kirken er en langkirke fra 1938 og er tegnet av arkitekt Andreas W. Nygård.

Foto av Øvre Saltdal kirke og Kirkestua, eksteriør. Tatt fra nordsiden mot sør.

Initiativet til å få bygget et kapell i Øvrebygda ble tatt i 1917. Penger til dette ble samlet inn fram til 1937. Da hadde man nok til å få bygget kapellet. Øvre Saltdal kapell, som det het den gangen, sto ferdig og ble innviet i 1938. Så godt som alt utstyr ble bekostet og laget av bygdas folk. Øvre Saltdal ble egen menighet i 1954.

I 1954 ble det påbygd sakristi med toaletter og tilstøtende bårerom. Bårerommet var i drift til i 2019.

Kirken har vernestatus listeført (etter 1850).

Foto av Øvre Saltdal kirke, interiør. Kirkerommet og koret sett fra orgelgalleriet.

 

 

 

Kirken sett fra galleriet.

 

 

 

 

 

 

Inventar i kirken

Foto av altertavlen i Øvre Saltdal kirke.

 

 

 

Altertavlen i Øvre Saltdal kirke ble laget i 1938 av kunstneren Dagfin Werenskiold.

 

 

 

 

Foto av dåpskanne og dåpsfat, Øvre Saltdal kirke.

 

 

 

 

Dåpskannen og dåpsfatet i Øvre Saltdal kirke er laget i sølv og ble gitt i gave til kirken fra Kong Haakon 7. og Dronning Maud i 1937.

 

 

 

 

 

 

Foto av Øvre Saltdal kirke, interiør. Kirkerommet og orgelgalleriet sett fra koret.

 

 

 

 

Kirken sett fra koret.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake