Saltdal kirkelige fellesråd


Her er litt informasjon om Saltdal kirkelige fellesråd.

Saltdal kirkelige fellesråd forvalter kirken i Saltdal lokalt innenfor personal, administarsjon, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning. 

Fellesrådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg, og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. Fellesrådet er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte bortsett fra prestene.

Saltdal kirkelige fellesråd består av medlemmer fra menighetsrådet, en kommunerepresentant oppnevnt av kommunestyret, representant for biskopen og kirkevergen.

Hvis du vil ha litt mer informasjon om hva som er fellesrådets oppgaver og ansvarsområder, kan du trykke her for mer informasjon.

 

Fellesrådet består av følgende faste medlemmer:

Rune Berg Øvre Saltdal sokn (Leder)
Annbjørg Aardal Skoglund Øvre Saltdal sokn (Nestleder)
Sonja Varem Saltdal sokn
Arne Steinbakk Saltdal sokn
Guri-Lise Stavrum Sør-Hålogaland biskop
Runar Jensen Saltdal kommune

 

 

 

 

 

Fellesrådet består av følgende varamedlemmer:

Cecilie Bringslimark Saltdal sokn
Morten Næstby Saltdal sokn
Roger Sverre Johansen Øvre Saltdal sokn
Marit Ness Øvre Saltdal sokn
---- Sør-Hålogaland biskop
Sara Isaksen Lundbakk Saltdal kommune

 

Tilbake