Saltdal kirkelige fellesråd


Her er litt informasjon om Saltdal kirkelige fellesråd.

Saltdal kirkelige fellesråd forvalter kirken i Saltdal lokalt innenfor personal, administarsjon, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning. 

Fellesrådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg, og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. Fellesrådet er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte bortsett fra prestene.

Saltdal kirkelige fellesråd består av medlemmene av menighetsrådet, en kommunerepresentant oppnevnt av kommunestyret, representant for biskopen og kirkevergen.

Hvis du vil ha litt mer informasjon om hva som er fellesrådets oppgaver og ansvarsområder, kan du trykke her for mer informasjon.

 

Fellesrådet består av følgende medlemmer:

Roger Sverre Johansen               Øvre Saltdal menighet (leder)

Kristin Øygard Skodvin                Saltdal menighet (nestleder)

Johanne Varem Aardal                Saltdal menighet

Mona Viktoria Eriksen Storteig    Saltdal menighet

Arne Harry Steinbakk                  Saltdal menighet

Eva-Beathe Pettersen                 Øvre Saltdal menighet

Aud Helene Mathiassen              Øvre Saltdal menighet

Tove Berre                                   Øvre Saltdal menighet (i permisjon)

Guri-Lise Stavrum                       Sør-Hålogaland biskop

Rune Berg                                   Saltdal kommune

 

Varamedlemmer:

Wenche Iren Olsen Pettersen     Saltdal menighet

Jim Roger Aronsen                      Øvre Saltdal menighet

Alf Håkon Johansen                    Saltdal menighet

Kirsten Viktoria Vik Eriksen         Saltdal menighet

Viggo Nilsen                                Øvre Saltdal menighet

Anne Lise Olsen                          Saltdal menighet

Birgit Skum                                  Øvre Saltdal menighet

Arnold Johan Ellingsen               Øvre Saltdal menighet

Sverre Breivik                              Saltdal kommune

Tilbake