Fakturering av stellavtaler/legat og oppretting av gravminner etc.


Her er litt informasjon fra kirkekontoret om fakturering av stellavtaler/legat for 2024 og oppretting av gravminner og annet.

Bilde av Saltdal kirkegård

Grunnet overgang til nytt faktureringssystem fikk vi i år ikke sendt ut faktura for legat og stellavtaler før årets planting. Faktura vil bli sendt ut når nytt system er på plass.

Det er veldig viktig at løse gravminner blir rettet opp slik at det er mulig å få stelt gravene, det er fester av grav som er ansvarlig for dette. gravminnet skal ikke være til sjenanse eller fare for dem som ferdes på kirkegårdene våre.

Har du ikke mulighet til å rette opp gravminnet selv er det mulig å bestille oppretting hos oss.

Det er fester som er ansvarlig for å eventuelt fjerne kantstein, dette er også mulig å bestille hos oss hvis du ikke har mulighet selv.

Det vil være plantet på alle graver med legat eller stellavtale innen 1. juli.

Tilbake